دنبال کنید:

بهزیستی و بهره وری ...

آنچه بهزیستی انسان را به بهره وری سازمان متصل می کند حلقه مشارکت است…

در پادکست بیزنس استودیو شما شنونده مطالب صوتی در زمینه مدیریت و کسب کار هستید.

افتخار همکاری با